Bedankje voor bijdrage aan Herdenking

Leerlingen van klas 2A en 2B hebben afgelopen week een bedankje gekregen vanuit het algemeen bestuur van Dockinga College. Ze hebben op 24 januari meegeholpen aan de herdenking bij het monument op de Woudweg in Dokkum. In de lessen is er aandacht besteed aan dit onderwerp waardoor de leerlingen goed op de hoogte waren. Het is en blijft waardevol om hier elk jaar aandacht aan te schenken.