Gezocht: leden voor de ouderraad

Actief meedenken en adviseren vanuit ouderperspectief binnen de school? Dat kan….als lid van de Ouderraad!

Op dit moment bestaat de Ouderraad nog uit 5 leden, maar aan het einde van het schooljaar zullen 2 ouders de Ouderraad verlaten. Daarom zijn we op zoek naar meerdere leden. Ook ouders van leerlingen die het komende schooljaar op Dockinga College VMBO-GT zullen starten worden van harte uitgenodigd.

De Ouderraad komt 4-5x per jaar samen om te overleggen met – en /of advies te geven aan de directeur van school. De Ouderraad kan school attenderen op het ontstaan van ongewenste ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot leerlingen onderling zoals pestgedrag. Ook zorgt de Ouderraad ervoor dat zaken vanuit ouderperspectief worden meegenomen. School koppelt terug op vragen en bekijkt of adviezen toepasbaar zijn.

Daarnaast is de Ouderraad aanwezig bij Open dagen, voorlichtingsdagen en ouderavonden.

Mocht u belangstelling hebben om lid te worden van de Ouderraad of wilt u eerst nog wat meer informatie ontvangen of een vergadering bijwonen dan kunt u contact opnemen via: ouderraadvmbogt@dockinga.nl

Meer weten? Ga naar deze pagina!