PWS Presentatieavonden 2021

Op dinsdag 2 en donderdag 4 november tussen 18.00 uur en 21.30 uur vonden op VMBO-GT de zgn. profielwerkstukpresentaties plaats. Onze leerlingen hebben in twee – of drietallen een presentatie over hun profielwerkstuk gehouden. In het afgelopen schooljaar kregen alle leerlingen namelijk de opdracht een eigen onderzoek te starten over een onderwerp dat past bij hun profiel. Als afsluiting van dit project hebben ze uitleg gegeven over hun bevindingen. Sommige leerlingen hadden zelfs speciaal voor hun presentatie allerlei materialen en apparaten mee naar school genomen.

Na een moeilijk Covidjaar waren de ouders deze keer gelukkig weer welkom op school om dit belangrijke moment met hun kind te beleven. Ouders konden onder het genot van een kopje koffie of thee en een chocolaatje de presentatie van hun zoon/dochter bijwonen. De leerlingen hebben voor ouders en docenten een mondelinge presentatie van maximaal 20 minuten gehouden. Vervolgens hadden ouders en docenten nog kort de gelegenheid om vragen of opmerkingen te plaatsen. Al met al was het een spannend halfuurtje waarin onze leerlingen konden laten zien hoe zij hun onderzoek hebben gedaan, welke antwoorden ze op hun vragen hadden gevonden en welke ervaringen ze hadden opgedaan in het samenwerken met andere leerlingen.