Bestuurlijke fusie regionale VO-scholen een feit

CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College bundelen krachten als Fierder Onderwijs

Per 1 augustus 2022 bestaat Fierder Onderwijs, een stichting ontstaan uit de bestuurlijke fusie tussen drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. Fierder Onderwijs heeft een tweehoofdig College van Bestuur en er is één centrale afdeling gevormd.  

6500 leerlingen op 11 scholen

Onder de stichting Fierder Onderwijs vallen per 1 augustus 2022 elf scholen en de afdeling Fierder Onderwijs Centraal. Met deze fusie wordt onderwijs aan circa 6500 leerlingen geboden, verdeeld over locaties in Buitenpost, Burgum, Dokkum, Drachten, Grijpskerk, Kollum, Schiermonnikoog en Waskemeer. Binnen de scholengemeenschappen kunnen leerlingen alle vormen van voortgezet onderwijs volgen: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In totaal zijn er achthonderd medewerkers binnen deze locaties actief. Hoewel de besturen van de VO-scholen zijn gefuseerd, behouden de scholen hun eigen naam en identiteit.

Fierder Onderwijs Centraal

De scholen kunnen voor ondersteuning en advies terecht bij de medewerkers van Fierder Onderwijs Centraal. Fierder Onderwijs Centraal bestaat uit de afdelingen Bestuurs- en managementondersteuning, Personeels- en financiële administratie, HR, Onderwijs en kwaliteitszorg, ICT, Communicatie, Facilitair en boekenfonds en het Expertisecentrum.

Waarom een bestuurlijke fusie?

Met de krachtenbundeling kunnen de scholen in de toekomst kwalitatief goed en innovatief onderwijs blijven bieden. Door de handen ineen te slaan, spelen de scholen in op de demografische krimp en de schaarste op de arbeidsmarkt waarmee de regio te maken heeft. In de komende jaren wordt een daling van het aantal leerlingen in noordoost-, oost- en zuidoost-Friesland en het Westerkwartier verwacht. Dé ambitie van de bestuurlijke fusie is om samen de onderwijsontwikkeling te versterken, het aanbod van christelijk voortgezet onderwijs in onze regio’s te continueren en meer mogelijkheden voor innovatie te creëren.

Ook wordt slagkracht van de centrale afdeling vergroot. “Door de ondersteuning centraal en efficiënt te organiseren, kunnen we zoveel mogelijk middelen voor het onderwijs blijven vrijmaken. Daarnaast biedt deze fusie een prachtig uitgangspunt om de wisselwerking tussen de scholengemeenschappen te realiseren,” aldus Koen van der Drift, interim-voorzitter College van Bestuur van Fierder Onderwijs.

Meer informatie over Fierder Onderwijs staat op www.fierderonderwijs.nl