Diplomering BWI & PIE

Diploma uitreiking aan de leerlingen van BWI & PIE.