Inspecteur Boelensschool wordt nevenvestiging

In de loop van 2021 zal de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog (IBS) fuseren met het Dockinga College. Dit besluit is op de scholen succesvol afgerond en het laatste woord is nu aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar vindt als laatste stap de verplichte fusietoetsing plaats. Deze toetsing geeft groen licht voor de fusie.

Te weinig leerlingen

De Inspecteur Boelensschool was qua leerlingenaantal te klein geworden om zelfstandig door te gaan. Het leerlingenaantal van de school schommelt afgelopen jaren tussen de 20 en 30 leerlingen. De wet stelt als eis dat er minimaal 30 leerlingen nodig zijn om als Waddenschool zelfstandig te blijven. Daarvoor is een aanvullende subsidie beschikbaar vanuit het ministerie van OCW.
“Het bestuur van het Dockinga College ziet het als haar maatschappelijke opdracht om de Inspecteur Boelensschool een nevenvestiging te laten worden van de scholengemeenschap in Dokkum”, aldus Geert van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder van het Dockinga College.

Voorgezet onderwijs op Schiermonnikoog geborgd

Het voortgezet onderwijs op de Inspecteur Boelensschool kan door deze fusie doorgaan. De VO-school was al in gesprek over de vorming van een Leer- en ontwikkelcentrum (LOC) op Schiermonnikoog, samen met de plaatselijke basisschool Yn de Mande. Directeur van de Inspecteur Boelensschool Rudolf Winius: “Die gesprekken, en de onderwijsontwikkeling als voorbereiding op dit ontwikkelcentrum, gaan gewoon door. En dat is goed nieuws voor de (toekomstige) leerlingen op het eiland. Eigentijds onderwijs met goede begeleiding en zorg voor alle leerlingen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar, blijft daardoor dichtbij huis mogelijk”.

Het Dockinga College vormt al een Personele Unie met de Inspecteur Boelensschool en PRO Dokkum.