Nieuwe voorzitter College van Bestuur voor Fierder Onderwijs

Op 1 juli 2023 start Wim-Jan Renkema (1968) als voorzitter College van Bestuur bij Fierder Onderwijs. Wim-Jan Renkema volgt op dat moment Koen van der Drift op, die deze rol sinds de fusie van 1 augustus 2022 ad interim vervult. In de periode van maart tot juli 2023 zal Wim-Jan Renkema al één dag in de week bij Fierder Onderwijs betrokken zijn, om Koen van der Drift te ondersteunen en kennis te maken met de organisatie.

Over Wim-Jan Renkema

Wim-Jan Renkema is momenteel ad interim voorzitter van het College van Bestuur bij Hondsrug College in Emmen. Eerder was hij onder andere voorzitter van het College van Bestuur van Ambion, een onderwijsorganisaties voor regulier en speciaal basisonderwijs in Friesland, rector van CSG Bogerman in Sneek en onderwijsinspecteur. De nieuwe bestuursvoorzitter was van 2018 tot 2021 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Daarnaast heeft hij diverse nevenfuncties in Raden van Toezicht bekleed, onder andere bij de Friese Poort en bij Eduvier Onderwijsgroep. Wim-Jan Renkema heeft Onderwijskunde aan de RUG gestudeerd en hij heeft zijn middelbare school tijd doorlopen op het Andreas College (nu CSG Liudger) in Drachten.

De Raad van Toezicht van Fierder Onderwijs is blij met de komst van Wim-Jan Renkema. De Raad van Toezicht verwacht dat Renkema met zijn bestuurlijke ervaring, kennis van het onderwijs en de regio en zijn verbindend vermogen de ontwikkeling van Fierder Onderwijs in de regio verder zal brengen.

Over Fierder Onderwijs

Fierder Onderwijs bestaat vanaf 1 augustus 2022. De stichting is ontstaan uit de bestuurlijke fusie tussen drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. Fierder Onderwijs heeft een tweehoofdig College van Bestuur en er is één centrale afdeling voor ondersteuning en advies. Onder de stichting Fierder Onderwijs vallen elf scholen. Er wordt onderwijs aan circa 6500 leerlingen geboden, verdeeld over locaties in Buitenpost, Burgum, Dokkum, Drachten, Grijpskerk, Kollum, Schiermonnikoog en Waskemeer. Binnen de scholengemeenschappen kunnen leerlingen alle vormen van voortgezet onderwijs volgen: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In totaal zijn achthonderd medewerkers binnen deze locaties actief. Hoewel de besturen van de VO-scholen zijn gefuseerd, behouden de drie scholengemeenschappen hun eigen naam en identiteit.

Nu voor Fierder Onderwijs een nieuwe voorzitter is gevonden, start de Raad van Toezicht de procedure voor een lid College van Bestuur, om daarmee het College van Bestuur van de stichting compleet te maken.