Volop kruisbestuivingen bij inspirerende bijeenkomst Sterk Techniekonderwijs

Ondernemers en scholen hebben vorige week in Dokkum een volgende stap gezet op weg naar sterk techniekonderwijs in de regio Noordoost-Friesland. Bouw- en innovatiecampus Bowinn vormde het decor van een bijeenkomst vol toenadering en inspirerende ideeën.

Bij elkaar over de vloer komen is ook essentieel als het gaat om een goede afstemming tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven, zo werd duidelijk uit onder meer inleidingen en allerhande groepsgesprekken. Het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF) moet jongeren (weer) enthousiast maken voor techniek en technologie. Gelet op de huidige én de toekomstige arbeidsmarkt is dat ook broodnodig. Bedrijven kampen momenteel met een tekort aan personeel. Over een aantal jaren zal dat niet anders zijn, is de verwachting.

En dus gloort er voor de jeugd een heel mooi perspectief als het gaat om werkgelegenheid in de techniek en technologie in de regio. Binnen het project STO-NOF willen de scholen en het bedrijfsleven samen met de overheden er voor zorgen dat de leerlingen kiezen voor een toekomst in de techniek en technologie. Dat vindt plaats middels een vijftal ontwikkellijnen. Daarbij is het zaak dat er volop verbindingen ontstaan tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven, zo werd benadrukt op de meeting in Dokkum.

De bijeenkomst werd gehouden in het kader van de start van het nieuwe schooljaar. In Bowinn waren techniekdocenten van het voortgezet onderwijs, schoolleiders en schoolbestuurders uit het voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van het mbo, brancheverenigingen en technische bedrijven uit de regio Noordoost-Friesland present. Met elkaar in contact komen en van gedachten wisselen over allerhande aspecten is van grote waarde om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten, zo viel onder meer in de Bowinn-campus te beluisteren. “Gewoon even een kop koffie met elkaar drinken levert soms heel wat op.”

Ook zijn bedrijfsbezoeken, gastlessen en workshops van belang om de jeugd enthousiast te maken voor techniek en technologie. ,,Laat een onderneming in de school komen en laat de kinderen leuke dingen doen. Het werkt perfect”, zo vertelde een docent over z’n ervaringen. Daarnaast werd de suggestie gedaan om met leermeesters te gaan werken. Deze ervaren krachten kunnen binnen een bedrijf de medewerkers van de toekomst de fijne kneepjes van het vak bijbrengen, is het idee.

Een ander aspect dat de jeugd enthousiast kan maken voor techniek en technologie, is door hen levensechte opdrachten te laten uitvoeren. Via het nieuwe vak T&T (Technologie & Toepassing) gaat dat ook gebeuren in de vmbo-gl/t- opleidingen in het vmbo. Daarbij is het zaak om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen, net zoals dat eveneens voor de andere wederzijdse behoeften geldt.

Dockinga College is één van de deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs aan het project Sterk Techniekonderwijs. Wil je meer informatie over Sterk Techniekonderwijs? Kijk dan op www.sterktechniekonderwijs.nl.