Kerstviering in de Fonteinkerk

Op vrijdag 23 december werd er in de Fonteinkerk een prachtige kerstviering verzorgd door leerlingen van zowel de onderbouw als van de bovenbouw. Dit alles onder het toeziend oog van enkele leerkrachten. Zij hadden vooraf enkele malen goed geoefend met de leerlingen om de kerstviering tot een succes te maken.

Het thema dit jaar was ‘Nachtlicht’. Dit was het Licht dat de herders omstraalde. De nacht moest er voor wijken. Tijdens de viering werd duidelijk dat dit voor iedereen een andere betekenis kan hebben.

Eerst werd het kerstverhaal verteld, er werden kaarsen aangestoken en een gedicht voorgedragen. Er werd door een leerling een prachtig lied gezongen, weer andere leerlingen hadden mensen op straat geïnterviewd met de vraag wat voor hen het Licht is en er waren leerlingen die een ‘lichtdans’ deden. Zij hadden ballonnen met daarin lichtjes, waarmee ze op de muziek door de kerk liepen. Natuurlijk mocht ook de band niet ontbreken.

De voorbereidingen zijn in volle gang voor de lichtdans.