Verzekeringen

Er zijn twee verzekeringen waar bij een ongeval en/of schade aanspraak op gemaakt kan worden.

Ongevallenverzekering

Het Dockinga College heeft een collectieve schoolongevallenverzekering voor leerlingen, personeel en vrijwilligers. De verzekering geldt tijdens schooluren, de reistijd van en naar school (maximaal een uur voor en na schooltijd) en tijdens de activiteiten die door school worden georganiseerd buiten de reguliere schooltijden.
Een overzicht van vergoedingen is te vinden in de schoolgids.

Aansprakelijkheid en schade

Soms gebeurt het dat er schade ontstaat aan eigendommen van de school of aan een medeleerling. Bij opzet of onvoorzichtigheid moet de schade betaald worden.

Het kan voorkomen dat ‘de school’ schade veroorzaakt. Daarvoor hebben we een W.A. verzekering.
Als een (mede)leerling de schade veroorzaakt, verloopt het verhalen van de schade via de W.A. verzekering van de ouders/verzorger. Als een leerling 14+ jaar is, dan is hij/zij persoonlijk aansprakelijk.