Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs heeft als doel om meer jongeren enthousiast te maken voor het techniekonderwijs om uiteindelijk in deze branche een beroep te vinden.

De komende jaren:

  • zetten we ons in om leerlingen in het primair onderwijs te interesseren voor het techniekonderwijs;
  • verbeteren we de kwaliteit van technische opleidingen: modern technisch onderwijs waardoor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt gerealiseerd.
  • is een speerpunt de professionalisering van de docenten, waarbij het bedrijfsleven in de regio een onmisbare schakel is.

Alle betrokkenen, maar met name de (toekomstige) vmbo-leerlingen, moeten geïnspireerd raken en een gevoel van trots krijgen als ze het technisch vakmanschap ervaren.  

Sterk Techniekonderwijs in de regio Noordoost-Friesland

De regio Noordoost-Friesland is een forse krimpregio. Dit heeft grote gevolgen voor het aantal techniekleerlingen. Dit worden er steeds minder. De krapte op de arbeidsmarkt groeit en er zijn veel bouw-, installatie-, infra- en metaalbedrijven in de regio gevestigd die zitten te springen om technisch personeel. De regio is een vitale omgeving, waarin onderwijs, ondernemers en overheid al nauw samen werken. De ambitie is om uit te groeien tot een sterke economische regio, waarbij ondernemerschap en innovatie een grote rol spelen. Sterk Techniekonderwijs kan een deel van de terugloop (leerlingen en krapte op de arbeidsmarkt) compenseren.