Onderwijs met behulp van een laptop

Om toekomstbestendig onderwijs te blijven bieden, werken alle eerstejaars leerlingen van het Dockinga College vanaf schooljaar 2023-2024 met een eigen laptop.

Leerlingen krijgen een steeds actievere en participerende rol in het leerproces en werken steeds vaker samen aan opdrachten. Ze gebruiken digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en gebruiken van informatie. Daarmee sluit ons onderwijs aan op de veranderde maatschappij met een steeds meer digitale wereld.

We benutten de mogelijkheden van ICT en eigentijdse leermiddelen om ons onderwijs vorm te geven. Het gebruik van laptops sluit beter aan op het werktempo en leerniveau van de leerlingen, biedt flexibiliteit, maakt onderwijs op maat mogelijk en maakt de lessen afwisselender en effectiever.

Wij kiezen bewust voor een mix van boeken én digitaal materiaal, oftewel ‘blended learning’; geen specifiek laptop-onderwijs, maar onderwijs mét een laptop. En dat onderscheid is essentieel. De laptop gebruiken we ter ondersteuning van het leerproces en als aanvulling op de lesboeken.

Aanschaf

Een laptop aanschaffen kan via het Dockinga College. Bij het bestellen, uitleveren en het verlenen van service, werkt het Dockinga College samen met een externe partij. Kiest u hiervoor, dan kunt u dit doen tegen een sterk gereduceerd tarief. Het is daarnaast mogelijk om een aanvullend garantiepakket af te sluiten. Wij stellen de benodigde software als school ter beschikking.

Met ouder(s)/verzorger(s) voor wie het niet haalbaar is om een laptop aan te schaffen of wie principiële bezwaren heeft, worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over een betalings­regeling. Het is tevens mogelijk een eigen laptop mee te nemen, mits deze voldoet aan de specificaties van onze locatie. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd.