Ouders

In het voortgezet onderwijs hebben veel scholen een ouderraad, zo ook alle scholen van het Dockinga College. Elke school heeft een eigen ouderraad.

Een ouderraad is geen wettelijke basis. Iedere school mag een eigen invulling geven aan de werkwijze van de raad.

Ouderbetrokkenheid

De afstand tot school kan groter voelen nu je kind op het voortgezet onderwijs zit. Juist op deze leeftijd is het belangrijk dat je betrokken blijft bij het wel en wee van je kind op school. Daarom zorgen wij ervoor dat je zo goed mogelijk op de hoogte blijft van zaken met betrekking tot je zoon of dochter.

Doel

Ondanks de inzet van school om zo veel mogelijk informatie te verstrekken, kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld via je kind iets hoort waardoor er vragen ontstaan. Natuurlijk kun je met vragen op school terecht.

Spelen er dingen die niet duidelijk aanwijsbaar zijn maar die wel een onbestemd gevoel geven, of zaken die je liever niet rechtstreeks bespreekt om welke reden dan ook, dan kun je terecht bij de Ouderraad.

Samenstelling en werking

De Ouderraad bestaat uit een groep ouders die een of meer kinderen op school heeft. We komen een aantal malen per jaar samen om te overleg met – en /of advies te geven aan een vertegenwoordiger van school. De Ouderraad kan school attenderen op het ontstaan van ongewenste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld met betrekking tot leerlingen onderling (pestgedrag ) en zorgt ervoor dat zaken ook vanuit ouderperspectief worden meegenomen. School koppelt terug op onze vragen en bekijkt of adviezen toepasbaar zijn.

Contact

Heb je vragen of wil je zelf deelnemen aan de ouderraad, dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen: ouderraadvmbogt@dockinga.nl.