Schoolraad

De Schoolraad is een overlegorgaan met instemmings- of adviesbevoegdheden over zaken die op bestuursniveau worden behandeld. Binnen het Dockinga College zijn er twee Schoolraden: één voor het vmbo, één voor havo/vwo.

Tijdens de ouderspreekuren kan er veelal met een Schoolraadlid gesproken worden. Ook kunnen ouders de leden benaderen met vragen of opmerkingen. 

Mededelingen over het werk van de Schoolraad worden behalve aan het personeel ook aan ouder- en leerlingenraden bekendgemaakt.

Leden Schoolraad

De leden van de Schoolraad zijn ouders, leerlingen, docenten en een OOP’er (Onderwijs Ondersteunend Personeel).

Samenstelling Schoolraad vmbo

Personeel
Dhr. S. Westra, mw. Y. Stellema-Vastbinder, mw. W. Greijdanus, dhr. H. de Jager.

Ouders
Mw. A. Bilker

Leerlingen
vacant

Samenstelling Schoolraad havo/vwo

Personeel
Dhr. W.T. Jacobi, mw. A. Nauta, mw. M. Koome, dhr. J. Zuidema.

Ouders
vacant

Leerlingen
vacant

Vergaderdata 2022-2023

De voorzitter van de Schoolraad is dhr. W.T. Jacobi en de secretaris is mw. Y. Stellema-Vastbinder. De geplande vergaderdata van de Schoolraad voor het schooljaar 2022-2023 zijn (beide Schoolraden vergaderen samen):

  • 26 september
  • 15 november
  • 14 december
  • 2 februari
  • 27 maart
  • 30 mei
  • 12 juli

Besluiten van de MR

Jaarverslag van de MR

Documenten van de MR