Leerlingenraad

Op het Dockinga College zijn er leerlingenraden. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op school. De leerlingen in de raad praten op verschillende manieren mee over de gang van zaken op school en in het bijzonder over hun eigen opleiding. De leerlingen worden in hun werkzaamheden bijgestaan door een leraar of de teamleider(s).

> Lees meer over de leerlingenraad vmbo-gt