Identiteit

Het Dockinga College is een christelijke scholengemeenschap waarop iedereen welkom is. Op onze school is iedereen van waarde, met zijn/haar eigen talenten. Wij dragen met ons onderwijs graag bij aan het ontdekken en de ontwikkeling van deze talenten.
We gaan ervan uit dat onze leerlingen en medewerkers met respect omgaan met de christelijke levensovertuiging. Dat betekent o.a. meedoen aan de dagopening, het volgen van de godsdienstlessen en actief meedoen aan vieringen en goede doelenacties.

Missie
Het Dockinga College wil vanuit een christelijke levensovertuiging goed voortgezet
onderwijs aanbieden, vertaald in de kernboodschap: ‘WIJ GELOVEN IN TALENTEN!’

Visie
Het is ons streven om:
a. onderwijs te geven vanuit een christelijke visie op mens en samenleving waardoor leerlingen worden opgevoed, opgeleid en begeleid in een sfeer van respect en aandacht voor elkaar en in het perspectief van de hoop voor henzelf en de wereld om ons heen;
b. onderwijs aan te bieden waarin leerlingen een opvatting over het goede wordt aangeboden en voorgeleefd en waarin ruimte is om te oefenen in het omgaan met eigen verantwoordelijkheid;
c. onderwijs te geven waarin de kansen en de talenten van leerlingen uitgangspunt zijn in het leerproces; leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te ontplooien, worden verleid tot ontdekken en leren, worden begeleid op weg naar vervolgopleiding en volwassenheid;
d. onderwijs te geven in een gemeenschap waarin iedereen, leerlingen en medewerkers, oog heeft voor elkaar.

Kernwaarden
Aan de missie zijn drie kernwaarden toegevoegd. Aan die kernwaarden wordt op alle drie
de locaties dagelijks gewerkt. De kernwaarden zijn: