Leerlingen in actie voor nieuwbouw

De Finne en het vmbo-gt gebouw, in de afgelopen jaren is er vrijwel niks veranderd. “Der is al jierren sprake fan nijbou, yn 2017 waard der troch Dockinga de lêste oanfraach dien. Mar it bliuwt nei 5 jier noch hieltyd stil fanút de gemeente, it wurdt in bytsje in langebaanprojekt sa”, vertelt Tieme Heeringa.

Leerlingen Tieme Heeringa en Tjalling Feenstra zijn naar aanleiding van een bezoek van de gemeente aan het Dockinga College een petitie gestart, om zo spoedig mogelijk nieuwbouw te realiseren voor twee panden aan de Woudweg in Dokkum. Het gaat daarbij om het pand ‘De Finne’ (onderbouw havo/vwo) en het gebouw van vmbo-gt. 

Tijdens een les maatschappijleer kwamen twee medewerkers van de gemeente langs om te spreken over ‘visie Dokkum’. “Dat gie oer eins fan alles. Infrastruktuer, grienstroken, de binnenstêd en toerisme. Mar net oer de skoallen en dêr ferbaasden wy ús oer. It is nammentlik tiid foar aksje, want doe’t wy hjir op skoalle kamen fjouwer jier lyn, soe der al sprake wêze fan nijbou. En it liket noch gjin streek fierder kaam te wêzen.”

De petitie is inmiddels al meer dan 600 keer ondertekend. De leerlingen en docent Jouke Roersma spreken over een waar succes. De Actiegroep zal zich in de komende periode in gaan zetten door met de politiek samen te werken.

> Teken de petitie!

—-