Petitie nieuwbouw overhandigd aan burgemeester Kramer

Woensdagavond, 13 april, hebben Tieme Heeringa en Tjalling Feenstra, voorafgaand aan de raadsvergadering, de ‘Petitie Nieuwbouw Dockinga College HVOB & VMBO (G)T’ overhandigd aan burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast Fryslân. Met deze petitie eisen de leerlingen dat de nieuwbouw van het Dockinga College onderdeel wordt van het coalitieakkoord.

Eind februari zijn Tieme en Tjalling begonnen met de actie. De aanleiding was een les maatschappijleer, waarbij twee medewerkers van de gemeente langs kwamen om te praten over de visie van Dokkum. Tijdens dit gesprek kwamen veel onderwerpen aan bod, behalve de nieuwbouw van de school. Dit deed de leerlingen besluiten om een petitie te starten en deze breed gedragen te krijgen. En met succes, want in totaal hebben ruim 1100 leerlingen, ouders, medewerkers en andere belangstellenden de petitie ondertekend.

Naast een lijst met de namen van alle ondertekenaars, schetsen de leerlingen ook een doorkijkje hoe er de afgelopen jaren al meerdere keren gesproken is over nieuwbouw. Door actief actie te voeren en het aanbieden van het resultaat in de vorm van de petitie aan de burgemeester, hopen de jongens dat de nieuwbouw voor de twee locaties aan de Woudweg in Dokkum zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd.