MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Locaties

VMBO VAK DOKKUM

Op de VAKschool worden de beroepsgerichte leerwegen (basis en kader) breed aangeboden met veel praktijkgerichte lessen en een uitstekende aansluiting op het MBO. Waar nodig krijgen leerlingen Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

lees meer

VMBO GT DOKKUM

De Theoretische Leerweg van het vmbo (vroeger mavo) biedt leerlingen een brede theoretische opleiding die hen voorbereidt op een vervolgopleiding op het hoogste niveau van het mbo of een vervolg op de havo. Op vmbo-gt worden leerlingen in de eerste twee leerjaren nauwgezet gevolgd met het oog op tijdige doorstroming naar het juiste niveau. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar prestaties, maar ook naar gedrag.

lees meer

HAVO/VWO DOKKUM

Op HAVO bieden wij alle profielen aan met een ruime keuze in vakken die passen bij wat je kunt, wat je wilt en waar je belangstelling naar uit gaat. Het HAVO-diploma biedt je kansen in het HBO. Op het VWO bieden wij niet alleen het Atheneum, maar ook het Gymnasium aan. Voor beide ook een ruime keuze in vakken die passen bij wat je kunt, wat je wilt en waar je belangstelling naar uit gaat. Het VWO-diploma biedt je kansen op een academische studie aan een universiteit.

lees meer