Ondersteuning

De ondersteuning van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk.

Coach

Alle leerlingen krijgen tijdens de hele schoolperiode een coach. Deze speelt een belangrijke rol in het coachen van de leerling bij de voortgang maar ook bij het welbevinden. De coach is voor leerlingen én ouders het eerste aanspreekpunt in school.

Je kunt bij de coach terecht voor alle zaken die met hun functioneren op school te maken hebben. De coach voert start- en voortgangsgesprekken met zijn leerlingen en onderhoudt nauw contact met de ouders.

Extra ondersteuning

Daarnaast bieden we voor alle vakken extra ondersteuning op maat, is er begeleiding voor leerlingen met dyslexie en rekenachterstanden en bieden wij ondersteuning aan leerlingen met een speciale hulpvraag bijvoorbeeld in verband met ADHD of PDD-NOS.

> Lees meer over de begeleiding die het Dockinga College biedt.