Mediatheek

Op de vmbo-VAKschool is een mediatheek. In de mediatheek is er ruimte om (samen) te werken, een boek te lenen én te lezen en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd die in het teken staan van leesbevordering.

Alle leerlingen uit klas 1 krijgen aan het begin van schooljaar een rondleiding door onze mediatheek. Dit gebeurt tijdens een les Nederlands.

Leerlingen stimuleren om (meer) te laten lezen wordt bijvoorbeeld bereikt door het organiseren van een boekenmarkt. De eerste en tweede klassers mochten zelf een boek uitzoeken welke ze tijdens het schooljaar konden lezen. De leerlingen hebben hun gekozen boek weer ingeleverd bij de mediatheek en deze zijn nu beschikbaar voor uitleen aan alle leerlingen van onze school.

Het lenen van een boek kan met de schoolpas. De medewerkers van de mediatheek kunnen helpen en advies geven bij het uitzoeken van een boek. Naast leesboeken zijn er ook kookboeken, knutselboeken, informatieve boeken en Engelse boeken te leen.

Als een leerling een boek wil lenen welk we hebben (nog) niet hebben, wordt er overlegd of we dit boek kunnen aanschaffen en toevoegen aan de collectie.

Bibliotheek Dokkum

Voor alle eerstejaars wordt er jaarlijks een bezoek aan de bibliotheek georganiseerd. De leerlingen krijgen tijdens die bezoek een bibliotheekpas, waarmee ze zolang ze op school zitten gratis boeken mogen lenen bij de bibliotheek.

Computers en ict-vragen

In de mediatheek staan 2 computers. Deze computers mogen de leerlingen gebruiken voor het opzoeken van informatie, huiswerk maken, (kleur)prints maken, etc. De medewerkers van de mediatheek zijn altijd beschikbaar voor vragen.