Ondersteuning

Op de vmbo-VAKschool bieden we leerlingen ondersteuning op maat vanuit Bureau Advies en Begeleiding (BAB). Deze ondersteuning kan zijn op het gebied van leerachterstanden, dyslexie en vakspecifieke problemen. Ook kan er individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied nodig zijn. Er kan behoefte zijn aan extra ondersteuning in de vorm van ‘een luisterend oor’ of ‘een helpende hand’.

> Lees in deze flyer alles over de ondersteuning op maat vanuit BAB.

Zo goed mogelijk begeleiden

Als het nodig is wordt er ook samengewerkt met externe zorgverlenende instanties, om gezamenlijk de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op school. Als een leerling door (medische) omstandigheden het reguliere programma voor een wat langere periode niet kan volgen is plaatsing bij BAB ook mogelijk. Dit geldt ook voor leerlingen die een time-out hebben, wachten op een plaatsing bij een bovenschoolse voorziening of die wachten op een plaatsing op een andere school.

Het doel is dat elke leerling met aandacht, goede begeleiding en passende ondersteuning zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en een passend onderwijsaanbod krijgt.

> Lees meer over de begeleiding die het Dockinga College biedt.