Aanmelden

Leerlingen worden aangemeld door hun ouders. Hiervoor is een aanmeldformulier beschikbaar, welke hier te downloaden is of via de basisschool uitgedeeld wordt. 
Het veilig verwerken van de persoons- en onderwijskundige gegevens van onze leerlingen vinden we heel belangrijk. De onderwijskundige informatie van de basisschool naar het voortgezet onderwijs wordt digitaal overgedragen via OSO. OSO is hét veilige platform voor het uitwissen van deze gegevens.
We vragen de basisscholen om de over te dragen informatie gelijktijdig met de aanmelding klaar te zetten in OSO.

Aangepaste adviezen na eindtoets

De uitslagen van de eindtoets zijn bekend. Wanneer een advies na de eindtoets wordt bijgesteld, willen wij dit natuurlijk weten zodat de leerling op de juiste locatie terecht komt. Het aangepaste advies kan de leerkracht groep 8/ib-er aangeven in OSO door de notificatie aan te vinken na aanpassing advies. Als je hierover vragen hebt, kun je contact opnemen met de leerlingadministratie via 0519 22 96 00.

Aanmeldformulieren

Dit zijn invulbare pdf-documenten, welke de basisschool klaar kan zetten voor overdracht in OSO .

Het ingevulde aanmeldingsformulier ontvangen we graag vóór 15 maart 2022 terug bij de leerlingenadministratie (bestuursbureau). In de meeste gevallen zorgt de basisschool daarvoor.

Mocht je vragen hebben over de aanmelding, neem dan contact op met de betreffende locatie.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Welke ondersteuning elke locatie kan bieden staat in het schoolondersteuningsprofiel. Lees meer over de begeleiding van leerlingen.

Toelatingsbeleid

Het Dockinga College heeft beschreven hoe wij omgaan met aanmelding en plaatsing van leerlingen. Onze manier van werken is te lezen in het toelatingsbeleid.