Aanmelden

Leerlingen worden aangemeld door hun ouders. Hiervoor is een aanmeldformulier beschikbaar, welke hier te downloaden is of via de basisschool uitgedeeld wordt. 
De onderwijskundige informatie van de basisschool naar het voortgezet onderwijs wordt digitaal overgedragen (via OSO). We vragen de basisscholen om de over te dragen informatie gelijktijdig met de aanmelding klaar te zetten in OSO.

Aanmeldformulieren

Binnenkort zijn de aanmeldformulieren voor het schooljaar 2021-2022 beschikbaar.

Het ingevulde aanmeldingsformulier moet vóór 15 maart 2022 terug zijn bij de leerlingenadministratie (bestuursbureau). In de meeste gevallen zorgt de basisschool daarvoor.

Mocht je vragen hebben over de aanmelding, neem dan contact op met de betreffende locatie.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Welke ondersteuning elke locatie kan bieden staat in het schoolondersteuningsprofiel. Lees meer over de begeleiding van leerlingen.

Toelatingsbeleid

Het Dockinga College heeft beschreven hoe wij omgaan met aanmelding en plaatsing van leerlingen. Onze manier van werken is te lezen in het toelatingsbeleid.